Januari 2019

Het eerste gedicht van 2019 bevat wel een wens, maar is niet als nieuwjaarswens rondgestuurd zoals in andere jaren gebeurde. Het is de wens om veel meer samen te delen. Zoals je wel moet doen als je in een kopje gaat wonen en dus nooit ver van elkaar vandaan.

Dit gedicht hebben we gevonden in de Poëzie Zomer van Watou.  Het hing bij een verzameling koffiekoppen die bij elkaar waren gezet met het verzoek er eentje om te ruilen voor jouw eigen kopje. Aan het eind van de zomer stond er een bonte verzameling, nog steeds met de uitnodiging om te ruilen. Samen delen dus.